Shri Bhanu Pratap Singh Verma

Shri Bhanu Pratap Singh Verma

Jalaun

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9013869448, 9415055465 | Office Tel: 011- 23782620 (R), (011) 23061258 , 23063142 , 05165- 244601
  • Address: AB-18, Mathura Road, Opposite Gate No. 6, Pragati Maidan, New Delhi -110002
  • bhanus@sansad.nic.in
  • Jalaun, Shri Bhanu Pratap Singh Verma

Personal Assistant Details:

Malviya Nagar, Konch, Distt. Jalaun – 285123, Uttar Pradesh