Shri. Basanagouda R Patil (Yatnal)

  • Bijapur City
  • Bharatiya Janata Party
  • Infront Of Ing Vysya Bank Shree Siddeshwar Temple Front Road Vijayapur
  • 9449616633
  • brpatilyatnal@gmail.com
  • Bijapur City, Shri. Basanagouda R Patil (Yatnal)