Shri. B. A. Basavaraja

Shri. B. A. Basavaraja

K R Pura

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9844029229, 9900571699
  • # 93, 94, Chandraiah Layout, Riffco Shanthi Nikethan Road, Medahalli, Bengaluru-560049
  • ba.basavarajamla@gmail.com
  • K R Pura, Shri. B. A. Basavaraja