Shri. Avinash Umesh Jadhav

Shri. Avinash Umesh Jadhav

Chincholi

  • Bharatiya Janata Party
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9739674902
  • 1/243/A Sanjaya Nagar, Bedsoor Tq:Kalagi Dist: Kalaburagi -585322
  • avinashujadhav@gmail.com
  • Chincholi, Shri. Avinash Umesh Jadhav