Shri. Ataur Rehman

Baheri

  • Samajwadi Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9412266786
  • Mohalla Sarai H.N. 06 Town And Post Richha Tehsil Baheri District Bareilly
  • ataurrehman431@gmail.com
  • Shri. Ataur Rehman