Shri. Asim Arun

Shri. Asim Arun

Kannauj

    • Bharatiya Janata Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • Village Khairnagar, Thathia, Dist. Kannauj
    • asimup@gmail.com
    • Kannauj, Shri. Asim Arun