Shri. Asif (Raju) Sait

Shri. Asif (Raju) Sait

Belgaum Uttar

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9880178177
  • Plot No. 433, Sector No. 03, M.M.Extn, Shivabasav Nagar, Belagavi
  • saittranscorp@rediffmail.com
  • Belgaum Uttar, Shri. Asif (Raju) Sait