Shri Arvind Ganpat Sawant

Mumbai-South

    • Shiv Sena
    • Lok Sabha MP Maharashtra, Maharashtra
    • 09969004488, (011) 23714488
    • 15, Pandit Pant Marg, New Delhi-110 001
    • Arvind.sawant@sansad.nic.in, arvindsawantg@gmail.com