Shri. Anil Kumar Verma

Laharpur

  • Samajwadi Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9554147777, 8303241455
  • Village.-Khairullapur, Post-Ghurepara, Thana-Talgaon, Tahsil.-Laharpur, District-Sitapur (U.P)
  • anilvermasp@gmail.com
  • Laharpur, Shri. Anil Kumar Verma