Shri. Anad Kumar Yadav

Shri. Anad Kumar Yadav

Kaiserganj

    • Samajwadi Party
    • UP MLA, Uttar Pradesh
    • 7355570892, 9415765361
    • Godahiya No.-4, Post-Mangalmela Distt-Bahraich 2. Address-70 Vidhayk Niwas, Royal Hotel, Lucknow
    • Kaiserganj, Shri. Anad Kumar Yadav