Shri. Amitabh Bajpai

Arya Nagar

  • Samajwadi Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9839101111, 9889171111, 0512&2502354
  • 117 / K / 16, R. S. Puram, Sarvodaya Nagar, District-Kanpur-208025
  • bajpaiamitabh@gmail.com
  • Arya Nagar, Shri. Amitabh Bajpai