Shri Ajay (Teni) Misra

Shri Ajay (Teni) Misra

Kheri

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9013869431, 9415148463 | Office Tel: 011- 21401745, 21401746, 23094096 , 05873- 274672
  • Delhi Address: 1, Jantar Mantar, New Delhi-110 001 | Constituency Address: Vill. &. P.O. Banveerpur, Teh. Nighasaan, Distt. Lakhimpur Kheri-262701, Uttar Pradesh
  • ajaymisramp@gmail.com , ajay.kumar19@sansad.nic.in , ajaymishrateni.bhoiya@gmail.com
  • Kheri, Shri Ajay (Teni) Misra