Shir. H. V. Venkatesh

Shir. H. V. Venkatesh

Pavagada

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9880448842
  • Hanumanthanahalli Village, Maridasanahalli Post, Y.N.Hosakote Hobli, Pavagada Taluk, Tumkur District
  • venkateshv2014tmk@gmail.com
  • Shir. H. V. Venkatesh