Shir. A. C. Srinivasa

Shir. A. C. Srinivasa

Pulakeshinagar

  • Indian National Congress
  • Karnataka, MLA Karnataka
  • 9845123673
  • # 90, Chokkanahalli, Jakkur post, Yelahanka, Bengalore-560064
  • acsrinivasa9@gmail.com
  • Pulakeshinagar, Shir. A. C. Srinivasa