Shari. Mahesh Tenginakai

Hubli Dharwad Central

    • Bharatiya Janata Party
    • Karnataka, MLA Karnataka
    • # 9 Basaveshwar Nagar, Near Govt School , Gokul Road Hubli-580030
    • maheshtenginkai121@gmail.com
    • Hubli Dharwad Central, Shari. Mahesh Tenginakai