Sawai, Madhopur MLA – Rajasthan KIRODI LAL

    • Sawai Madhopur
    • Bharatiya Janta Party
    • 3/80,S.F.S. AGARWAL FARM, MANSAROVAR, JAIPUR drkirodi.meena51@sansad.nic.in
    • 9414077707
    • drkirodi.meena51@sansad.nic.in