Sadhvi Niranjan Jyoti

Sadhvi Niranjan Jyoti

Fatehpur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9013869452, 9415532346 | Office Tel: 011- 24105585, 011- 23388823, 23388859, 23380630, 23380631
  • Delhi Address: Bungalow No. 13, New Moti Bagh, New Delhi-110021 | Constituency Address: Akhand Paramdham, Hanuman Mandir, Musa Nagar, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh-209208
  • residenceoffice452@gmail.com, mosofficerd452@gmail.com, niranjan.jyoti@sansad.nic.in
  • Fatehpur, Sadhvi Niranjan Jyoti