T. Prakash Goud

Rajendranagar, Telangana MLA – T. Prakash Goud

    • Rajendranagar, Telangana
    • BRS
    • H. No. 8-5-121, Durganagar, Mailardev Pally, Rajendra Nagar, Ranga Reddy District - 500053
    • 9849049082; 9347358803
    • rajendranagar51mla@telangana.gov.in, prakashgoudmla5803@gmail.com