NILKANTH RAMNATH HALARNKAR

NILKANTH RAMNATH HALARNKAR

  • Tivim
  • Bharatiya Janata Party
  • H.No. 150/6, Tar Wado, Colvale Bardez-Goa
  • 9822156083, 08322258855
  • nilkanthalarnkar01@gmail.com
  • NILKANTH RAMNATH HALARNKAR, Tivim