Lakhimpur

Lakhimpur, Shri Pradan Baruah

Lakhimpur

  • Bharatiya Janata Party
  • Assam, Lok Sabha Assam
  • Mobile No: 9013869958, 9435048271 | Office Tel: (011) 23017268, 23017086
  • Constituency Address: Ward No. 6, Rup Nagar, Aradhoal, P.O. Dhemaji, Distt. Dhemaji - 787057, Assam | Delhi Address: 33-35, South Avenue, New Delhi-11
  • pradanbaruah@sansad.nic.in baruah.pradan@gmail.com, acharyaheera@gmail.com
  • Lakhimpur, Shri Pradan Baruah

Personal Assistant Details:
Personal Assistant Name: Hira Acharya
PA Mobile: 9810313101