Kamlesh Pratap Shah

Kamlesh Pratap Shah – Amarwara, Madhya Pradesh

  • Amarwara
  • Indian National Congress
  • Village. Basuriya Kala , Post. Basuriya Khurd, Tahsil. Harrai District Chhindwara
  • 9424679367
  • kamleshshah555@gmail.com
  • Kamlesh Pratap Shah