Goshamahal TelanganaMLA -T. RAJA SINGH

Goshamahal

  • BJP
  • Telangana, Telangna MLA
  • 9000214000
  • H.No. 13-2-292/7, Aramghar Colony, Near Jali Hanuman, Dhoolpet, Hyderabad, Telangana, Pin-500006
  • t.rajasinghlodh@gmail.com
  • Goshamahal