Ghanpur Station TelanganaMLA -KADIYAM SRIHARI

Ghanpur Station

  • BRS
  • Telangana, Telangna MLA
  • 9849488911
  • #2-10-672, Teachers Colony, Hanamkonda City and Mandal, Hanamkonda District -506370
  • kadiyam.srihari9@gmail.com
  • Ghanpur Station