Ganesh Gaonkar

Ganesh Gaonkar

Sanvordem

  • Bharatiya Janata Party
  • Goa, Goa MLA
  • 8388090909
  • H.No. 548, Kirlapal, Dharbandora Goa
  • ganeshgaonkar4savordem@gmail.com , ganeshgankar5909@gmail.com
  • Ganesh Gaonkar, Sanvordem