Dr. Shivaraj Patil

Dr. Shivaraj Patil

  • Raichur
  • Bharatiya Janata Party
  • H.No. 1-11-37/58 KCHS Colony, Near Lions School Raichur
  • 9448125546, 9380880986
  • drsshivarajpatil@gmail.com, drshivarajpatilmla@gmail.com
  • Dr. Shivaraj Patil, Raichur