Dr. Sharanprakash Rudrappa Patil

Dr. Sharanprakash Rudrappa Patil

  • Sedam
  • Indian National Congress
  • House No-1-103/B R/O-Udagi, Tq - Sedam, Dist - Kalaburagi
  • 9448041422, 9900719595
  • sharanprakash.patil@gmail.com
  • Dr. Sharanprakash Rudrappa Patil, Sedam