Dr. Ramapati Ram Tripathi

Dr. Ramapati Ram Tripathi

Deoria

  • Bharatiya Janata Party
  • UP Lok Sabha Members, Uttar Pradesh
  • Mobile No: 9415009251, 9013997469 | Office Tel: 011- 23350469
  • Delhi Address: 38, Ashoka Road, New Delhi-110001 | Constituency Address: Vill. & P.O. Jhudiya,Khajani, Shiv Mandir, Gorakhpur-273212, Uttar Pradesh
  • dr.rrt.bjpup@gmail.com, ramapatiram.tripathi@sansad.nic.in
  • Deoria, Dr. Ramapati Ram Tripathi