Dr. Pramod Sawant

Dr. Pramod Sawant

  • Sanquelim
  • Bharatiya Janata Party
  • H No. 18, Kothambi, Pale, Bicholim Goa 403105
  • 9765599920
  • drpramodsawant73@gmail.com
  • Dr. Pramod Sawant, Sanquelim