Dr. Mahesh Sharma

Dr. Mahesh Sharma

  • Gautam buddh Nagar
  • Bharatiya Janata Party
  • Delhi Address: 13, Talkatora Road, New Delhi-110001 | Constituency Address: 404, Sector-15 A, Noida, Gautam Buddha Nagar-201301, U.P.
  • Mobile No: 9873444255 | Office Tel: 011- 23311266, 23015169 , 0120- 2466666, 2444444
  • dr.mahesh@sansad.nic.in , drmahesh3333@gmail.com
  • Dr. Mahesh Sharma, Gautam buddh Nagar

Personal Assistant Name: Manoharan
PA Mobile: 9013090066