Choppadandi TelanganaMLA -MEDIPALLY SATHYAM

  • Choppadandi
  • INC
  • HOUSE NO. 4-153/11, MADHURANAGAR VILLAGE, GANGADHARA MANDAL, KARIMNAGAR DISTRICT
  • 9346662310
  • medipallysathyam@gmail.com
  • Choppadandi