SUDHANGSHU DAS

Constituency: FATIKROY

  • BJP
  • Tripura, Tripura MLA
  • 9436904368, 8787741031
  • Vill - Balehar (West), P.O - Pechardahar, P. S -Kailashahar, Sub-Division- kailashahar, Unakoti Tripura
  • sudhangshudas88@gmail.com
  • FATIKROY