SRI PARVATHA SRI PURNACHANDRA PRASAD

SRI PARVATHA SRI PURNACHANDRA PRASAD

    • PRATHIPADU
    • YSR Congress
    • Door.No.4-29/5, Padalavariveedhi Sankavaram Village and Mandal, East Godavari, Dist. Andhra Pradesh.
    • 9849136649
    • PRATHIPADU, SRI PARVATHA SRI PURNACHANDRA PRASAD