Smt. Pratibha Shukla

Smt. Pratibha Shukla

Akbarpur Raniya

  • Bharatiya Janta Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887151006, 9935590475
  • 128/444 H. Block, Kidwai Nagar, Distt.- Kanpur
  • pratibhashuklamla001@mail.com , pratibhashukla942@gmail.com
  • Akbarpur Raniya, Smt. Pratibha Shukla