SMT. PAMULA PUSHPA SREEVANI

SMT. PAMULA PUSHPA SREEVANI

  • KURUPAM (ST)
  • YSR Congress
  • J M Valasa Mandalam,Kurupam, VijayaNagaram Dt
  • 7674084463; 8985555511
  • D.No.1-41 , Chinna Merangi Village, Jiyamavalsa (M), Vijayanagaram District, Andhra Pradesh.
  • KURUPAM (ST), SMT. PAMULA PUSHPA SREEVANI