Smt. Pakshalika Singh Rani

Smt. Pakshalika Singh Rani

Bah

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150894, 8937846000 , 9760010432, 0562-2525878
  • 1.- Village and Post-Naugawa, Jaitpur, Bah, Distt.- Agra. 2.- 3/28, Bhadawar House, Civil Lines, Agra
  • pakshalika@yahoo.co.in , pakshalikasingh09@gmail.com
  • Bah, Smt. Pakshalika Singh Rani