Smt. Anjula Singh Mahaur

Smt. Anjula Singh Mahaur

  • Hathras
  • Bharatiya Janata Party
  • Ex. Mayor Agra, Sanjay Nagar Urkhra Road, Rajpur Chungi, Shamshabad Road, Agra
  • 9997211220 , 7983657192
  • mayor.agra@gmail.com
  • Hathras, Smt. Anjula Singh Mahaur