Sitamarhi, Lok Sabha MP

  • JDU Devesh Chandra Thakur
  • Sitamarhi
  • JDU
  • Athari Kothi, Road No. -02. AT/PO/PS-Dumra, Dist-Sitamarhi, Bihar
  • 9431020000, 9867998679
  • thakurdeveshchandra267@gmail.com
  • Athari Kothi, Road No. -02. AT/PO/PS-Dumra, Dist-Sitamarhi, Bihar
  • Lok Sabha MP, Sitamarh