Shrimati Krishna Paswan

Khaga

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9450727820, 8765954942, 9651539000, 8765954942
  • 1131, Civil Line, Nikat Patelnagar Chauraah, Distt.-Fatehpur 2. A.G.-2, Rajya Sampatti Colony, Mall Avenue Distt.- Lucknow Uttar Pradesh
  • paswankrishna4@gmail.com
  • Khaga, Shrimati Krishna Paswan