Shri. Vipin Kumar (David)

Shri. Vipin Kumar (David)

Etah

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  •  8887150904, 9837237917
  • 61, Aruna Nagar, Distt.- Etah 207001
  • vipin.david@gmail.com
  • Etah, Shri. Vipin Kumar (David)