Shri. Vijaypal (Aadhti)

Shri. Vijaypal (Aadhti)

Hapur

  • Bharatiya Janta Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150859, 9412335232, 9634649232
  • 146, Navi Kareem Mohalla, Chandi Mandir, Shashtrinagar, Meenakshi Road, Hapur
  • mlavijaypal@gmail.com
  • Hapur, Shri. Vijaypal (Aadhti)