Shri. Sushil Kumar Shakya

Amritpur

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150993, 9415146245
  • 1. 1/1 Awash Vikas, District- Farrukhabad 2. 8/858 Vikas Nagar, District- Lucknow
  • bjpsushilshakya@yahoo.co.in
  • Amritpur, Shri. Sushil Kumar Shakya