Shri. Shyam Bihari Lal

Shri. Shyam Bihari Lal

  • Faridpur
  • Bharatiya Janata Party
  • Near Mahindra Tractor Agency, Main Road, Parakhpur, Faridpur, Bareilly
  • 8887150922, 9412287816
  • dr.shyam.in@gmail.com
  • Faridpur, Shri. Shyam Bihari Lal