Shri. Shalabh Mani Tripathi

Shri. Shalabh Mani Tripathi

  • Deoria
  • Bharatiya Janata Party
  • B-56,57 vidhayak niwas darulshafa Lucknow Uttar Pradesh - 226001
  • 05568 - 225030
  • shalabhbjpup@gmail.com
  • Deoria, Shri. Shalabh Mani Tripathi