Shri. Saurabh Singh

Shri. Saurabh Singh

Kasta

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150943, 9455004458
  • Village- Churaipurva, Post-Shivpuri, District-Lakhimpur Kheeri. 2. Address- Mo. Shiv Colony Sahr, Lakhimpur-Kheeri
  • sssaurabh79@gmail.com , sauravbh79@gmail.com
  • Kasta, Shri. Saurabh Singh