Shri. Sanjeev Kumar Diwakar

Shri. Sanjeev Kumar Diwakar

  • Jalesar
  • Bharatiya Janata Party
  • H.N. 84- Pathwari, Mandir ke Nikat, Sasni Road Jalesar District - Etah-207302, Uttar Pradesh
  • 8887150906, 9412896203
  • dixisumit.dixit84@gmail.com
  • Jalesar, Shri. Sanjeev Kumar Diwakar