Shri. Sanjay Singh Gangwar

Shri. Sanjay Singh Gangwar

Pilibhit

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8477820000, 8887150927, 9412297133
  • Sanjay Royal Park, Tanakpur Road, District - Pilibhit, Uttar Pradesh
  • sanjaisinghbjp1997@gmail.com
  • Pilibhit, Shri. Sanjay Singh Gangwar