Shri. Sandeep Kumar Singh

Shri. Sandeep Kumar Singh

Atrauli

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9412444444, 9760666603
  • A / 10, Rajplace, Pragati Vihar, Meerut Road, District - Aligarh
  • sandeepsingh246@gmail.com , sandeepsingh.upgov@gmail.com
  • Atrauli, Shri. Sandeep Kumar Singh