Shri. Sakendra Pratap Verma

Shri. Sakendra Pratap Verma

  • Kursi
  • Bharatiya Janata Party
  • Near Durbhas Kendra, Shivaji Nagar (Shahjani)-Mahmudabad District-Sitapur- 261203
  • 8887151066, 9415437029
  • sakendraup@gmail.com
  • Kursi, Shri. Sakendra Pratap Verma