Shri. Sabhakunwar

Shri. Sabhakunwar

Bhatpar Rani

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 9919523489, 8318705862
  • Vidhan Sabha Bhatpar Rani, Deoria , U.P.
  • sabhakunwark@gmail.com
  • Bhatpar Rani, Shri. Sabhakunwar