Shri. Ramkrishna Bhargava

Shri. Ramkrishna Bhargava

Misrikh

  • Bharatiya Janata Party
  • UP MLA, Uttar Pradesh
  • 8887150953, 9415053334
  • 4A Ambedkarnagar Near Eye Hospital, Sitapur
  • ajaybhargavastp@gmail.com
  • Misrikh, Shri. Ramkrishna Bhargava